Spustenie portálu Ocenenia.sk 01.09.2014

Po úspešnom projekte osobnosti.sk prichádzame s ďalšim ambicióznym a bezpochyby celospoločensky prínosným portálom ocenenia.sk. Cieľom projektu je komplexné zmapovanie udelených ocenení a ich laureátov v…

Ocenenia.sk

Po úspešnom projekte osobnosti.sk prichádzame s ďalšim ambicióznym a bezpochyby celospoločensky prínosným portálom ocenenia.sk. Cieľom projektu je komplexné zmapovanie udelených ocenení a ich laureátov v Slovenskej republike a vo svete. 
Portál spúšťame do jeho skúšobnej prevádzky 1.9.2014
Autorom projektu ocenenia.sk je Ing. Viliam Koza. Portál vznikol pod záštitou o.z. Osobnosti.sk a jeho realizátorom po technickej stránke je spoločnosť NWS. Prevázkovateľom portálu je redakcia Osobnosti.sk.

filter

inzercia